ตอบสนองเป้าหมายของคุณ

เกี่ยวกับโรงเรียน

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2518 เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีนักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ เปิดสอนหลากหลายหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด มอบบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกเชื้อชาติให้ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย พัฒนาทักษะ ความสามารถให้เกิดความเข้าใจตรงกันในสังคมสากลที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ามเชื้อชาติ และเกิดความสัมพันธ์อันดีผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่น

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตทาคาดะโนะบาบะ ใจกลางเมืองกรุงโตเกียว เขตนี้ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชื่อดัง โรงเรียนต่างๆ อีกทั้งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นิยมของวัยรุ่น

ข้อดีของโรงเรียน

  • มีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแล 2 คน
  • มีนักเรียนจำนวนมาก ทำให้มีการแบ่งระดับการเรียนที่หลากหลาย อีกทั้งมีวิชาเลือกให้ได้เรียนตามความต้องการของแต่ละบุคคล
  • ครูทุกคนได้เข้ารับการอบรมเพื่อใช้วิธีการสอนที่เหมือนกัน
  • มีการแนะแนวศึกษาต่อโดยอาจารย์ที่จะช่วยแนะนำนักเรียนตั้งแต่การเลือกสถาบัน การเตรียมเอกสารการสมัคร การสัมภาษณ์ ไปจนถึงติดตามผลการสอบของนักเรียน
  • มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อปริญญาโท ซึ่งนักเรียนจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถาบัน วิธีการสมัคร ระยะเวลาการสอบ
  • มีระบบโควต้าสอบตรงพิเศษมหาวิยาลัย และวิทยาลัยมากกว่า 50 แห่ง
  • มีทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
  • มีหอพักจำนวนมาก สามารถรองรับได้ทั้งนักเรียนระยะสั้น และนักเรียนระยะยาว

ลักษณะการสอน

สอนโดยไม่ใช้การแปล เพราะการสร้างนิสัยให้คิดสื่อความและปัญหาเป็นภาษาญี่ปุ่นนับตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ครูจะใช้ภาพและท่าทาง หรือภาษาญี่ปุ่นซึ่งนักเรียนสามารถเข้าใจได้ ในการสอนคำใหม่ๆ โดยไม่ใช้การแปล

สอนโดยใช้กฏ การจดจำกฎการผันกริยาและคำคุณศัพท์ได้จะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สอนโดยหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ใกล้เคียงกัน การพยายามจดจำคำที่คล้ายคลึงกันพร้อมกันอาจทำให้สับสนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียน

สอนโดยจำกัดข้อมูลในปริมาณที่นักเรียนจะสามารถจดจำได้ นักเรียนไม่สามารถจดจำทุกอย่างได้เมื่อได้รับข้อมูลมากๆ ในเวลาเดียวกัน

สอนในลักษณะเดียวกัน แม้จะมีครูสอนต่างคนกันก็ตาม เมื่อใช้วิธีการสอนพื้นฐานเหมือนกัน นักเรียนจะไม่รู้สึกสับสนเมื่อมีครูสอนหลายท่านในห้องเดียวกัน หรือมีการเปลี่ยนครูผู้สอนกลางคัน

หลักสูตรการเรียน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 960 ชั่วโมง / ปี

เวลาเรียน                              จันทร์ถึงศุกร์ เช้า 08.50 – 13.00 น. หรือ บ่าย 13.30 – 17.30 น.

ระยะเวลาเรียน                     คาบละ 50 นาที
ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร     เมษายน และ ตุลาคม

ระดับที่เปิดรับ                       ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง
รายละเอียดหลักสูตร          สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทั่วไป

การเดินทาง

สถานี Takadanobaba

  • สาย JR Yamanote Line / Seibu-Shinjuku Line  ทางออก Waseda
  • สาย Tokyo Metro Tozai Line ทางออกหมายเลข 1 และ 5

ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่: 1-1-6 Shimo-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0033

เบอร์โทรศัพท์: +81-3-5337-7001

แฟกซ์: +81-3-5332-6696

อีเมล: info@jp-sji.org

เว็บไซต์: www.jp-sjs.ac.jp

Sendagaya Japanese Institute