วิธีเช็คผลสอบออนไลน์ เทอม1/2020

วิธีเช็คผลสอบออนไลน์ เทอม1/2020

นักเรียนสามารถเช็คผลสอบออนไลน์ของเทอม 1/2020 ได้ตาม link นี้
https://student.waseda.ac.th/auth/sign_in

student id : รหัสนักเรียน

Password : หมายเลขบัตรประชาชน