มาตรการป้องกัน COVID 19

มาตรการป้องกัน COVID 19

เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทางรร.ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการเดินทาง พึ่งเดินทางกลับมา หรือมีญาติและผู้ที่ใกล้ชิดเดินทางกลับมาจากประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติตามประกาศเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตามประกาศด้านล่าง

ทั้งนี้ทางรร.ได้มีการออกมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อนักเรียน อาจารย์ รวมถึงบุคลากร โดยมีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับ

1. สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปยังแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง

2. จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้ให้ตามจุดต่างๆ ในโรงเรียน

3. ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน

4. ประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง

5. จัดทำแบบสอบถามถึงประวัติการเดินทางของนักเรียน

6. จัดทำประวัติการเดินทางของอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

**หากมีการเปลี่ยนแปลงทางรร.จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ**