พันธกิจ

มหาวิทยาลัยวาเซดะ พร้อมที่จะสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์  Waseda Vision 150 ได้ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2012 และมีจุดมุ่งหมายอย่างแน่วแน่ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยวาเซดะกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถผลิตประชากรโลก ที่มีประสิทธิภาพใน 4 ด้าน ได้แก่ สร้างบัณฑิตที่มีปัญญาเฉียบแหลมและมีบุคลิกในการเป็นผู้ให้แก่สังคมโลก สร้างผลงานวิจัยที่จะสร้างคุณประโยชน์ด้านสันติภาพและความสงบสุขให้แก่มวลมนุษยชาติ สร้างบัณฑิตที่จะเป็นผู้ให้แก่สังคมในฐานะผู้นำระดับโลก และ มุ่งหวังที่จะเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งแรกในเอเชียที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันตามกระแสโลก

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยวาเซดะถูกก่อตั้งขึ้นโดย ชิเกโนบุ โอคุมะ ในปี 1882 และได้ยึดหลักปรัชญาการเรียนรู้ 3 อย่าง ได้แก่ สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเสรี  ส่งเสริมการคิดค้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และกล้าแสดงออกทางความคิด มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

และยังยึดถืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็ยอมรับและปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมในยุคสมัยใหม่ ซึ่งจะเห็นได้จากระบบการศึกษาที่ได้รับมาตรฐานโลกและงานวิจัยต่างๆ

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวาเซดะ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วโลก นายกรัฐมนตรีจำนวน 7 ท่านของญี่ปุ่นสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ กลุ่มศิษย์เก่าของวาเซดะนั้นเป็นผู้เชียวชาญในศาสตร์หลายแขนงและมีบทบาทในเวทีระดับโลก นอกจากนั้นภายใต้แนวคิดหลักของท่านชิเกโนบุ โอคุมะ “การผสมผสานกันของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก” มหาวิทยาลัยวาเซดะได้ให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้ง จนปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 5,000 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ ซึ่งถือเป็นจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยสัญชาติญี่ปุ่นอื่นๆ ด้วยกัน จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่วาเซดะจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลสูงสุดในญี่ปุ่น

ที่ตั้ง

โตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่นเป็นเมืองระดับแนวหน้าของโลกและเป็นศูนย์รวมของ การเมือง ธุรกิจ วัฒนธรรม การศึกษาและอื่นๆ อีกมากมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ วิทยาเขตวาเซดะตั้งอยู่ในใจกลางของโตเกียว ใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินประมาณ 20 นาทีจากสถานีหลัก ๆ เช่น โตเกียว ชินจูกุ ชิบูย่า และ อิเคบุคุโร แม้จะอยู่ใจกลางเมืองแต่ก็ยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ส่งเสริมให้กลายเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดต่อการเรียนรู้

Access

  •  20 นาที ถึง สถานีโตเกียว
  •  20 นาที ถึง สถานีชิบูย่า
  •  15 นาที ถึง สถานีชินจูกุ
  •  10 นาที ถึง อิเคบุคุโร

สถิติ

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวาเซดะ       (ช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2015)

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน                                            52,078
จำนวนอาจารย์                                                                     5,495
สถาบันคู่สัญญาที่มีความร่วมมือต่อกัน                                  874 (81 countries)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี                                                         13
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี                                     43,440
จำนวนนักศึกษาต่างชาติ                                                   5,084*
สำนักงานมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ                                      6 (5 countries)
หลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัย                                               21
จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย                              8,638
จำนวนศิษย์เก่า                                                              610,000
จำนวนหนังสือในห้องสมุด                                         5,800,000

*อ้างอิงจากข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2015

นักศึกษาของวาเซดะมาจากที่ไหนบ้าง

จีน                          2,563          50.41%
เกาหลี                      882            17.35%
ไต้หวัน                      391              7.69%
สหรัฐอเมริกา            189              3.72%
ไทย                          104            2.05%
อินโดนีเซีย                87               1.71%
ฝรั่งเศส                      72               1.42%
สิงคโปร์                     69               1.36%
เยอรมนี                      57               1.12%
สหราชอาณาจักร       51               1.00%
เวียดนาม                   49               0.96%
มาเลเซีย                   38               0.75%
อื่น ๆ                        532              10.46%

การให้การสนับสนุน

บริการพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยวาเซดะได้จัดเตรียมบริการพิเศษหลากหลายให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิต

นักศึกษาในโตเกียวได้อย่างราบรื่น สำนักงานการศึกษานานาชาติ (Center for International Education: CIE) มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติในเรื่องการขอมีถิ่นที่อยู่และการศึกษาในต่างประเทศ CIE จัดงานอีเว้นท์มากกว่า 250 งานต่อปีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น

The Writing Center มีบริการให้คำแนะนำเรื่องการเขียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ และยังมี Career Center ที่คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการทำงานที่ญี่ปุ่น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวาเซดะยังมีบริการพิเศษอื่นๆ ที่ครอบคลุมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ข้อมูลด้านทุนการศึกษา และการเลือกหอพักนักศึกษาอีกด้วย

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยวาเซดะได้จัดเตรียมทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครขอทุนการศึกษาได้หลังจากที่พวกเขาได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวาเซดะแล้ว ทุนการศึกษาบางทุนสามารถสมัครได้ก่อนการลงทะเบียนซึ่งขึ้นอยู่กับผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรามีทุนการศึกษาประมาณ 120 ประเภททั้งที่มาจากองค์กรภายนอกและภายในมอบให้นักศึกษาต่างชาติ ประมาณ 50 เปอร์เซนต์ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติได้รับทุนการศึกษานี้

นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครขอทุนการศึกษาดังต่อไปนี้ได้

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยวาเซดะ ทุนการศึกษาจากศูนย์สนับสนุนการศึกษาญี่ปุ่น หรือ JASSO

และทุนการศึกษาอื่นจากองค์กรเอกชน

หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยวาเซดะมีหอพักทั้งที่ดำเนินการจัดการด้วยมหาวิทยาลัยเอง และดำเนินการจัดการโดยองค์กรและบริษัทที่ได้รับการยอมรับ ในหอพักแต่ละที่ของวาเซดะ นักศึกษาต่างชาติจะได้อาศัยร่วมกับเพื่อนนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลก และสนุกสนานไปกับกิจกรรมพัฒนาตนเองหลากหลายด้านที่จัดโดยหอพักนั้นๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาได้พบปะทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่มาจากต่างคณะ

หอพัก WISH หรือ Waseda International Student House ได้ถูกสร้างขึ้นในเดือนมีนาคม 2014 และมีพื้นที่สำหรับนักศึกษาประมาณ 872 คน สำหรับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและต่างชาติ

ซึ่งห่างจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ วิทยาเขตในโตเกียว โทยามะ นิชิวาเซดะและวิทยาเขตหลักเพียง 30 นาที

รายชื่อหลักสูตร

มหาวิทยาลัยวาเซดะเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ที่ได้ให้ความร่วมมือทางด้านการศึกษา และงานวิจัยของแต่ละคณะในระดับมาตรฐานโลก

มหาวิทยาลัยวาเซดะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 13 แขนง บัณฑิตวิทยาลัยทั้งสิ้นอีก 21 แขนง ซึ่งล้วนเป็นหลักสูตรที่มีความหลากหลายและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวาเซดะให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล

ณ ปัจจุบัน นักศึกษาสามารถที่จะสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ในระดับปริญญาตรี 7 แขนง และ 12 แขนงในระดับปริญญาโทและเอก

การศึกษาต่อ

ที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ มีหลักสูตรศึกษาต่อต่างประเทศที่หลากหลาย กับ 700 สถาบันพันธมิตรใน 86 ประเทศทั่วโลก มีทั้งหลักสูตรศึกษาต่อต่างประเทศระยะยาว (6 เดือน – 1 ปี) หลักสูตรแลกเปลี่ยน (exchange program) หลักสูตร Double Degree หลักสูตรการเรียนภาษาที่สามารถออกแบบเองได้ (CS-L Customozed Study Programs –Language Focused)

ศูนย์แนะแนวอาชีพ

ศูนย์แนะแนวอาชีพที่มหาวิทยาลัยวาเซดะบริการให้คำปรึกษานักเรียนต่างชาติเกี่ยวกับการพัฒนาด้านอาชีพและการงาน ซึ่งครอบคลุมถึง การสมัครงาน งานสัมมนาอาชีพ การฝึกงาน และมีการเชิญบริษัทในญี่ปุ่นที่จ้างงานชาวต่างชาติมาร่วมพูดคุยแนะแนวด้านอาชีพที่มหาวิทยาลัยอีกด้วย

งานแนะแนวและสัมมนาเหล่านี้ใช้ภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษเป็นภาษาหลัก นอกจากนี้ศูนย์แนะแนวอาชีพยังให้บริการด้านอื่นๆ อีก เช่น จัดทำคู่มือแนะนำอาชีพ ส่งข่าวสารการสมัครงานในรูปแบบ e-newsletters และบริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพส่วนบุคคลทั้งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

ศูนย์แนะแนวอาชีพตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ วิทยาเขตโทยะมะ อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการหางานได้ที่หอสมุดด้วย สำหรับการบริการให้คำปรึกษาส่วนบุคคลนั้น ทางศูนย์จะจัดให้บริการตามคิว (fist-come-first-served basis)

โบรชัวร์อิเล็กทรอนิกส์

http://www.waseda.jp/nyusi/ebro/index.html
รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยวาเซดะ ซึงมีข้อมูลจำแนกเป็นหลายประเภท ทั้งที่รวมข้อมูลของทุกคณะและแยกตามคณะ หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย

ติดต่อศูนย์แนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวาเซดะ

International Office (Thailand)

1 Empire Tower, 5th Floor, Unit 501, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 THAILAND

TEL : +66-2-670-3456 / +66-92-991-0037 (Panchita)

E-mail : p.siripattanakorn@kurenai.waseda.jp

office hour: Monday-Friday, 9.00-17.00 hr.

International Admission Office (Japan)

1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo 169-8050 JAPAN

TEL : +81-3-3204-9073

FAX : +81-3-3204-9464

E-mail : admission@list.waseda.jp

http://www.waseda.jp/admission