หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

•    หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่กำลังเรียนในสถานศึกษา หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไป
•    การเรียนการสอนมีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง เพื่อเน้นทุก ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
•    ยังมีหลักสูตรเพื่อฝึกฝนทักษะต่างๆเป็นพิเศษ เช่น การเตรียมสอบวัดระดับ เป็นต้น
•    สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น

   คอร์สเรียนของวาเซดะกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

   รายละเอียด

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่กำลังเรียนในสถานศึกษา หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไปการเรียนการสอนมีตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูง เพื่อเน้นการฝึกฝนทักษะในทุกๆด้าน เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเพื่อฝึกฝนทักษะต่างๆเป็นพิเศษ เช่น การเตรียมสอบวัดระดับ เป็นต้

สนใจสมัครเรียน++กรุณาตรวจสอบรอบเวลาเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่าง