โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นวาเซดะ (เชียงใหม่)

ที่อยู่: เลขที่ 17/14 ถนนกู่เต้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

วันทำการ: เปิดทำการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

: 053-211-888

: 053-216-455

: 089-139-2662,095-243-4248

: chiangmai@waseda.ac.th

: Waseda Chiang Mai

โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (เชียงใหม่)