หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

    เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ทำงาน หรือนักศึกษาที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานในอนาคต
•    นอกจากได้เรียนรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีการแนะนำคำศัพท์หรือ รูปประโยคที่ใช้ในสำนักงานอีกด้วย
•    หลักสูตรนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนแต่จะเน้นทักษะการพูดและการฟังเป็นพิเศษ

  คอร์สเรียนของวาเซดะกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

   รายละเอียด

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ทำงาน หรือนักศึกษาที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานในอนาคต นอกจากได้เรียนรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีการแนะนำคำศัพท์หรือรูปประโยคที่ใช้ในสำนักงานอีกด้วย หลักสูตรนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน แต่จะเน้นทักษะการพูดและการฟังเป็นพิเศษ

**หมายเหตุ** ข้อมูลหลักสูตรข้างต้นสำหรับวาเซดะกรุงเทพ และศรีราชา ส่วนสาขาเชียงใหม่แตกต่างออกไป กรุณาสอบถามข้อมูลหลักสูตรภาคค่ำสำหรับสาขาเชียงใหม่ที่เจ้าหน้าที่โดยตรง

สนใจสมัครเรียน++กรุณาตรวจสอบรอบเวลาเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่าง