ประกาศรับสมัครงาน

 เปิดรับพนักงานหลายอัตราเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์กรของเราให้เป็นผู้นำทางด้านคุณภาพการสอนภาษาและหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเรียนต่อกับสถาบันชั้นนำที่มีคุณภาพในประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งงานว่าง

1.เจ้าหน้าที่ประสานงานการเรียนต่อต่างประเทศ

 คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป และมีทักษะภาษาอังกฤษดี

– สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับทางการได้อย่างดี มีความละเอียดรอบคอบทางด้านงานเอกสารต่างๆ

– หากเคยศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นแบบระยะสั้นหรือระยะยาว หรือเคยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถทำงานเป็นกะได้ และวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ในบางสัปดาห์

– มีทักษะทางด้านการวางแผนงาน, งบประมาณและการจัดการงานได้โดยลำพัง แต่มีทักษะการเจรจา ประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างดี

– สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้

– มีไวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดผลเสียน้อยที่สุดต่อองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-วางแผนงาน การเดินทาง และงบประมาณสำหรับจัดหลักสูตรการเรียนระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นของโรงเรียนและสามารถนำเสนอแผนงานสำหรับกลุ่มลูกค้าภายนอกรร.ได้

เป็นพิธีกร หรือผู้นำกิจกรรมต่างๆ ของรร. ที่จัดขึ้นทั้งภายในและนอกรร.ได้

จัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลนักเรียนหรือบุคคลภายนอกเรื่องการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ร่วมกับองค์กรภายนอกเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ติดต่อ ประสานงานกับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น และบุคลากรภายใน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคคลที่สนใจไปศึกษายังสถาบันนั้นๆ ในทุกขั้นตอน

-ช่วยประสานงานภาษาญี่ปุ่นภายในโรงเรียน เช่น ประสานงานระหว่างครูและเจ้าหน้าที่, รับรองลูกค้า, ผู้มาเยี่ยมชมรร.ชาวญี่ปุ่น, สถาบันการศึกษาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

-ให้คำแนะนำนักเรียนและผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทางด้านข้อมูลการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่รร.และการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

2.ครูสอนภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรภาษาไทย

คุณสมบัติ

-อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีทักษะภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึ้นไป

-หากมีประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-สามารถวางแผนงาน, การสอน, สร้างสื่อการสอนและหลักสูตรได้

-มีทักษะในการสื่อสารทั้งด้านการสอนและการประสานงานกับผู้อื่น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-วางแผนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาไทย

-พัฒนาและสร้างสรรค์สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ

-สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติทั้งในรร.และนอกรร.

-แนะนำและอธิบายข้อมูลให้กับผู้สนใจเรียน หรือองค์กรที่สนใจ

-จัดเก็บข้อมูลการเรียนและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

——– สนใจสมัคร ส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และเงินเดือนที่ต้องการมาที่e-mail: job-apply@waseda.ac.th