ประกาศรับสมัครงาน

 เรากำลังเปิดรับพนักงานหลายอัตราเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์กรของเราให้เป็นผู้นำทางด้านคุณภาพการสอนภาษาและหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเรียนต่อกับสถาบันชั้นนำที่มีคุณภาพในประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งงานว่าง เฉพาะสาขากรุงเทพ

1.เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ  2 ตำแหน่ง

 คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น(ระดับ N5-N3)ได้ หากมีผลสอบวัดระดับ (JLPT) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถใช้โปรแกรมออฟฟิศพื้นฐานและสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการทำงานได้

– มีบุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

– สามารถทำงานล่วงเวลาในตอนค่ำบางวัน (เวลา 18.00-20.00 น.) และวันเสาร์หรืออาทิตย์ในบางสัปดาห์

– มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีทัศนคติเป็นบวกในการบริการลูกค้าและนักเรียน

– ชอบการติดต่อและประสานงานกับผู้คนหลากหลายประเภท

– มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมสันทนาการและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น และแนะนำหลักสูตรของทางรร.ที่เหมาะสมกับลูกค้าและนักเรียนได้

– จัดการงานในส่วนต้อนรับและประชาสัมพันธ์ของรร. เช่น การต้อนรับแขก, การให้และรับข้อมูลทางโทรศัพท์,

ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาของนักเรียนได้ และอื่นๆ

– บันทึกและจัดเก็บเอกสารของนักเรียน

– รวบรวมและสรุปผลประเมินของนักเรียนเกี่ยวกับรร.และอาจารย์

– จัดการและบริหารระบบคอร์สเรียนปกติของทางรร. และคอร์สพิเศษต่างๆ ได้

– จัดกิจกรรมวัฒนธรรมและกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กวัย 7-14 ปีได้

– ประสานงานการจัดกิจกรรมภายในรร.กับอาจารย์

– ให้ความช่วยเหลืออาจารย์ในการจัดหาที่พักและเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในประเทศ

ไทย

– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานการตลาด

 คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด

– มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

– สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึ้นไป และมีทักษะภาษาอังกฤษดี

– มีทักษะในการสร้างสรรค์เนื้อหาและบทความสำหรับสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย

– มีความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดภายใต้แนวคิด “น้อยแต่มาก”

– รู้จักและชื่นชอบกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงภาษาญี่ปุ่น

– สามารถทำงานล่วงเวลาในตอนค่ำบางวัน (เวลา 18.00-20.00 น.) และวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ในบางสัปดาห์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดูแลเนื้อหาในเว็บไซต์และเฟซบุ๊คเพจของรร.เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการรับรู้ของนักเรียนและผู้ที่สนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

จัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม, สันทนาการ, ให้ความรู้ภายในโรงเรียนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับนักเรียนปัจจุบัน

จัดกิจกรรมการตลาดภายนอกรร.เพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียนใหม่ สร้างการรับรู้และเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เป็นพิธีกร หรือผู้นำกิจกรรมต่างๆ ของรร. ที่จัดขึ้นทั้งภายในและนอกรร.ได้

ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกองค์กร หรือลูกค้าและประสานงานภายในเพื่อจัดคอร์สพิเศษหรือเข้าเรียนคอร์สปกติ

ของรร.

งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3.เจ้าหน้าที่ประสานงานการเรียนต่อต่างประเทศ

 คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป และมีทักษะภาษาอังกฤษดี

– หากเคยศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นแบบระยะสั้นหรือระยะยาว หรือเคยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถทำงานล่วงเวลาในตอนค่ำบางวัน (เวลา 18.00-20.00 น.) และวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ในบางสัปดาห์

– มีทักษะทางด้านการวางแผนงาน, งบประมาณและการจัดการงานได้โดยลำพัง แต่มีทักษะการเจรจา ประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างดี

– สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้

– มีไวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดผลเสียน้อยที่สุดต่อองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-วางแผนงาน การเดินทาง และงบประมาณสำหรับจัดหลักสูตรการเรียนระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นของโรงเรียนและสามารถนำเสนอแผนงานสำหรับกลุ่มลูกค้าภายนอกรร.ได้

เป็นพิธีกร หรือผู้นำกิจกรรมต่างๆ ของรร. ที่จัดขึ้นทั้งภายในและนอกรร.ได้

จัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลนักเรียนหรือบุคคลภายนอกเรื่องการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ร่วมกับองค์กรภายนอกเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ติดต่อ ประสานงานกับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคคลที่สนใจไปศึกษายังสถาบันนั้นๆ

-ช่วยประสานงานภาษาญี่ปุ่นภายในโรงเรียน เช่น ประสานงานระหว่างครูและเจ้าหน้าที่, รับรองลูกค้า, ผู้มาเยี่ยมชมรร.ชาวญี่ปุ่น, สถาบันการศึกษาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

-ให้คำแนะนำนักเรียนและผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทางด้านข้อมูลการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่รร.และการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

 

——– สนใจสมัคร ส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และเงินเดือนที่ต้องการมาที่e-mail: job-apply@waseda.ac.th