ประกาศ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
ทางโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะทุกสาขาตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจะปรับการเรียนการสอน เป็นแบบสอนสดออนไลน์ ทั้งหมด
หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้วันและเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนเป็นไปตามกำหนดเดิม
นักเรียนสามารถติดต่อโรงเรียน งานธุรการ ปรึกษาการเรียน ฯลฯ ได้ทาง
วาเซดะ กรุงเทพ
☎️ 02-670-3456 / 080-269-0678
Line : @wasedathailand
วาเซดะ ศรีราชา
☎️ 038-338-999 / 083-605-2234
Line : @wasedasriracha
วาเซดะ เชียงใหม่
☎️ 053-211-888 / 095-243-4248
Line : @wasedachiangma
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564