ประกาศฉบับที่ 2 จากทางโรงเรียน

ประกาศฉบับที่ 2 จากทางโรงเรียน

ทางโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ทุกสาขา ขอแจ้งงดการเรียนการสอนที่โรงเรียนต่อเนื่อง จนถึงวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563