ทดลองเรียนฟรี!! ที่สาขากรุงเทพ

ทดลองเรียนฟรี!! ที่สาขากรุงเทพ

ข่าวดี!!สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี!!
ที่โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ สาขากรุงเทพ

🎉
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 15.00-16.00 น.
ลงชื่อผู้สนใจได้ที่ https://forms.gle/dn6dfyGmxr4LZUW78
สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด

หมายเหตุ** กิจกรรมใช้เวลาเรียน 45-60 นาที เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้เรียนที่อายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น!
สอบถามเพิ่มเติม 0-2670-3456 , 080-269-0678