กำหนดการต่างๆ ปี 2563 ออกแล้ว!!

กำหนดการต่างๆ ปี 2563 ออกแล้ว!!

น้องๆ สามารถเช็ควันเปิด-ปิดคอร์สเรียน และวันหยุดต่างๆ ของปี 2563

ที่เมนู โรงเรียน>กำหนดการต่างๆ  ด้านบนของเว็บไซต์ได้ล่วงหน้าแล้วนะครับ