เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น ในระยะเวลาสั้น เหมาะสำหรับผู้ที่
วางแผนจะไปศึกษาต่อ หรือ เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนผู้ที่ต้องการเข้าทำงาน
ในบริษัทญี่ปุ่น ทั้งนี้ นอกจากครูผู้สอนจะเป็นเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น
แล้ว ยังมีการฝึกฝนกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันและ
การเรียนในประเทศญี่ปุ่น อาทิ การแสดงละครสั้น การจับคู่สนทนา กิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอ
ผลงาน การกล่าวสุนทรพจน์


วัน - เวลาที่เรียน

1. สาขากรุงเทพฯ
วันจันทร์ - วันศุกร์

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 14.25 น.

จำนวนชั่วโมงเรียน : 225 ชั่วโมง/เลเวล


2. สาขาศรีราชา
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 14.25 น.

จำนวนชั่วโมงเรียน : 175 ชั่วโมง

3. สาขาเชียงใหม่
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 14.25 น.

จำนวนชั่วโมงเรียน : 175 ชั่วโมง

หลักสูตร Day Course

Day Class 1 - Intensive 1
Day Class 2 - Intensive 2
Day Class 3 - Intensive 3
Day Class 4 - Intensive 4
Day Class 5 - Intensive 5

ตำราและเอกสาร
1. หนังสือ Minna no Nihongo บทที่ 1 - 50
2. หนังสือ Minna no Nihongo Chukyu e ikou
3. Thema : Chukyu kara manabu Nihongoถึงนักเรียนที่ลงเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดทุกคน
คอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดนี้เป็นคอร์สที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น
โดยมีเนื้อหาหรือระดับที่เทียบเท่ากับกรณีไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ด้
วยเหตุนี้จึงทำให้เนื้อหาต้องมีความเข้มข้นตามไปด้วย

ดังนั้นจึงขอให้นักเรียนวาเซดะทุกคนปฏิบัติตามหัวข้อดังต่อไปนี้

การขาดเรียนและการมาสาย
ทุกๆครั้งตอนเริ่มคาบเรียนแรกนั้นจะมีการสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ถ้าหากนักเรียนไม่ฟังและทำความเข้าใจให้ดี
การฝึกฝนหลังจากนี้ก็จะไม่มีความหมายอะไร

คอร์สเรียนในหนึ่งวันจะเรียนค่อนข้างเยอะ หากขาดเรียนหนึ่งครั้งจะทำให้เรียนได้ช้าลง
และอาจตามไม่ทันในที่สุด สำหรับนักเรียนที่จะเรียนในคอร์สนี้
ถ้าเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
หากมีเวลาไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนขอแนะนำให้เรียนในหลักสูตรภาคค่ำ
หรือหลักสูตรวันเสาร์ก่อน เมื่อมีเวลาเต็มที่จึงย้ายมาเรียนในหลักสูตรเร่งรัด
การส่งการบ้านในทุกๆวัน
ทุกๆวันจะมีการบ้านค่อนข้างมาก ในแต่ละวันจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
ในการทำการบ้านซึ่งการบ้านเหล่านี้จะเป็นการทบทวนเรื่องที่ได้เรียนไป
นอกจากนี้อาจารย์ยังสามารถตรวจความเข้าใจของนักเรียนได้จากการบ้าน
ในแต่ละครั้งอีกด้วย
การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในห้องเรียน
ก่อนที่จะเริ่มเรียนบทใหม่ในทุกๆครั้ง จะมีการทดสอบคำศัพท์
นักเรียนควรมีเวลาเตรียมตัวในการจดจำคำศัพท์
เพราะหากนักเรียนสามารถจดจำคำศัพท์ได้ก่อนล่วงหน้า
ก็จะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่น
ดังนั้นกรุณาท่องศัพท์มาก่อนล่วงหน้า
การทบทวนบทเรียน
การที่จะเก่งภาษาญี่ปุ่นได้ไม่ใช่เพียงแค่เข้าเรียนเท่านั้น
นอกจากทำการบ้านที่บ้านแล้ว ยังต้องมีเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ในการทบทวนบทเรียน ไวยากรณ์ที่เคยเรียนไปครั้งหนึ่งแล้ว ก็ควรที่จะ
ค่อยๆใช้ภายในห้องเรียน เนื่องจากหากไม่จดจำสิ่งที่เรียนไปแล้วให้ดี
ก็จะทำให้เรียนไม่ทันในที่สุดส่วนสิ่งที่ได้เรียนใหม่นั้นก็ควรพยายามจำกัน
ให้ได้ภายในวันนั้น
การไม่พูดภาษาไทยในชั้นเรีย
การเรียนการสอนของโรงเรียนนี้สอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา
โดยตรง การเรียนการสอนเน้นเหมือนกำลังเรียนอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
จะไม่มีการอธิบายเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในห้องเรียน
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น สำเนียงภาษา
ญี่ปุ่นอย่างจริงจัง ยิ่งฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นมากเท่าไรก็จะทำให้เก่งมากขึ้นเท่านั้น
ดังนั้นกรุณาใช้เวลาที่อยู่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด


หากนักเรียนสามารถปฏิบัติตามหัวข้อดังกล่าวข้างต้นได้
เมื่อเรียนจบคอร์สรับรองได้ว่าจะเก่งภาษาญี่ปุ่นอย่างแน่นอนมาพยายามกันเถอะ
!