เป็นหลักสูตรสำหรับคนทำงานและนักศึกษาที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานทำงานในอนาคต
โดยนอกจากการเรียนรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีการแนะนำคำศัพท์
ที่ใช้ในธุรกิจอีกด้วย หลักสูตรภาคค่ำมีเป้าหมายในการพัฒนาผุ้เรียนในทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน
และเขียน แต่จะให้ความสำคัญและเน้นทักษะการพูดและการฟังเป็นพิเศษ


ระยะเวลาเรียน
2 วัน / สัปดาห์
11 สัปดาห์ (จำนวน 40 ชั่วโมง)

ช่วงเวลาเรียน
วันจันทร์กับวันพุธ และ วันอังคารกับวันพฤหัส

เวลา 18
:00 - 20:00 น. (สาขากรุงเทพฯ และสาชาเชียงใหม่)

เวลา 18:30 - 20:30 น. (สาขาศรีราชา)

ค่าเล่าเรียน 7,900 บาท

Level : Elementary - Upper Intermediate

?