Japanese Fun Course

กิจกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ภาษา พร้อมกับกิจกรรมที่จะช่วยเสริมทักษะ จินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ร่วมกับเพื่อนใหม่และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

กำหนดการกิจกรรม Japanese Fun Course



* สาขากรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดและตรวจสอบตารางกิจกรรม
โทร. 02-670-3456 / 080-269-0678

* สาขาศรีราชา
สอบถามรายละเอียดและตรวจสอบตารางกิจกรรม
โทร. 038-338-999 / 083-605-2234

* สาขาเชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดและตรวจสอบตารางกิจกรรม 
โทร. 053-211-888 / 089-139-2662




JAPANESE FUN COURSE เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับใคร

เป็นกิจกรรมการเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่กับการทำกิจกรรมวัฒนธรรม
สำหรับนักเรียนช่วงวัยระหว่าง 7
- 12 ปี โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในช่วงปิดเทอม
เดือนเมษายน และ ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี

Japanese Fun Course ไม่ใช่การเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มงวด
แต่จะเป็นการผสมผสานการเรียนภาษาร่วมกับกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความสนุกสนานในการเรียนรู้ภาษา

หลักสูตรการเรียนของ
Japanese Fun Course ได้ถูกออกแบบมา
สำหรับกลุ่มนักเรียนระดับอายุนี้โดยเฉพาะ

สอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนสำหรับเด็ก

เพราะการเรียนรู้ภาษาสำหรับเด็ก ควรเริ่มต้นอย่างสนุกสนาน
และสร้างความประทับใจครั้งแรกในการสัมผัสกับภาษาใหม่ๆ

เพื่อการต่อยอดในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงต่อไป


+ + เรียนภาษาญีปุ่นควบคู่กับกิจกรรมวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ + +






















ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

1. ท่านละ 7,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. แนะนำเพื่อนมาสมัครเป็นคู่หรือกลุ่ม รับส่วนลดท่านละ 500 บาท
3. รับฟรีทันที เสื้อยืด และกระเป๋าวาเซดะ รวมมูลค่า 600 บาท

* ค่าใช้จ่ายนี้รวมตำราเรียน / อาหารกลางวัน / อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และรับแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
วาเซดะ (กรุงเทพฯ)
เรียนที่ตึกเอ็มไพร์ทาวเวอร์ สาทร
โทร. 0 2670 3456 , 080 - 269 - 0678

วาเซดะ (ศรีราชา)
เรียนที่อาคารศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติวาเซดะ ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร.038-338-999, 089-783-4045

วาเซดะ (เชียงใหม่)
เรียนที่อาคารโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ จ.เชียงใหม่
โทร.053-211-888, 089-139-2662